DZK

ПІДПРИЄМСТВО

ХАРКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ»

Є відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».
Філія Центру ДЗК не має статусу юридичної особи, діє від імені та в інтересах Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».

Предметом діяльності Філії Центру ДЗК є:

 • Здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
 • Впровадження заходів, необхідних для встановлення та підтримки функціонування на робочому місці державних кадастрових реєстраторів програмного забезпечення, необхідного для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.
 • Впровадження заходів, необхідних для підготовки та перетворення в електронний вигляд даних для внесення до Державного земельного кадастру
 • Забезпечення надання користувачам доступу до Державного земельного кадастру з використанням програмних засобів, встановлення у разі необхідності на робочому місці користувача програмного забезпечення, необхідного для здійснення доступу до Державного земельного кадастру відповідно до його повноважень.
 • Топографо-геодезичні та картографічні роботи.
 • Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою.
 • Розробка, складання документації із землеустрою.
 • Роботи із землеустрою та землеоціночні роботи.
 • Виконання робіт із зонування території, окремих науково-дослідних робіт при здійсненні землеустрою.
 • Визначення розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, які підлягають відшкодуванню.
 • Проведення спеціальних землевпорядних, топографічно-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, лісотехнічних, водогосподарських, землеоціночних вишукувань.
 • Розробка містобудівної документації.
 • Розробка технічної документації для виготовлення продукції науково- виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау».
 • Оцінка майна, майнових прав.
 • Надання інформаційних, юридичних, консультативних та інших послуг.
 • Проведення інженерних, інженерно-геологічних, інженерно- гідрометеорологічних, еколого-геологічних вишукувань, складання звітів.

КЕРІВНИЦТВО

Шаповалов Андрій Михайлович

Директор філії

Шаповалов Андрій Михайлович народився в 1972 році. Має повну вищу освіту, у 1995 році закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування» і здобув кваліфікацію інженера-землевпорядника, у 2002 році закінчив Харківський економічний університет за спеціальністю «Державна служба» і здобув кваліфікацію магістр державної служби зі спеціалізації адміністративний менеджмент.

Загальний стаж роботи становить більше 24 років. Стаж державної служби більше 18 років. Стаж роботи в Харківській регіональній філії Центру ДЗК – 9 роки.

НАШІ ЗАМОВНИКИ

Одним із головних та найбільнших наших замовників є держава.
Вгору